Demolice

Prosad - Komplexní služby ve stavebnictví

Demoliční, bourací a zemní práce 

Potřebujete vykopat základy, dovézt zeminu, stavební materiál, zapojit inženýrské sítě, připravit pozemek pro stavbu či sad a jiné terénní úpravy?

 Nabízené služby: 

Demolice

 • Zděných budov,
 • Ocelových a železobetonových objektů
 • Hal včetně základů
 • Komunikací

Zemní práce

 • HTÚ pro objekty pro průmysl, služby, bydlení
 • Hloubení základů, stavebních jam
 • Hutnění - Hutněné obsypy objektů, včetně případné modelace terénu
 • Skrývka ornice vč. deponování
 • Výstavba liniových staveb (kanalizace, vodovody, teplovody, plynovody, silové a sdělovací kabely)
 • Zhotovení komunikací, parkovišť a chodníků
 • Terénní úpravy
 • Rekultivace území po těžbě
 • Výstavba opěrných zdí, odhlučňovacích valů

 V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Máte zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

mail.png info @prosad.cz

phone.png 775 653 665