Odpady

Prosad - Komplexní služby ve stavebnictví

V odpadovém hospodářství nabízíme tyto služby:

  • Ukládku inertních materiálů
  • Stabilizaci odkališť popelovin z elektráren a tepláren
  • Rekultivaci skládek             
  • Odvoz a uložení popelovin z elektráren a tepláren
  • Nakládání s odpady
  • Recyklaci odpadů

 V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Máte zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

mail.png info @prosad.cz

phone.png 775 653 665