O nás

PROSAD MK S.R.O vznikla pro potřeby zákazníků v oblasti stavebnictví a lesnictví. Naše společnost standardně nabízí profesionální a komplexní služby ve stavebnictví od projektů začínaje a demolicemi objektů konče, včetně zemních prácí, výstavby objektů, demolic, výstavby komunikací, kanalizačních a vodovodních systémů. Dále se naše společnost zaměřuje na lesnické, sadovnické a zahradnické práce a v nynější době stále více na komplexní správu lesních majetků a údržbu nemovitostí a komunikací.

  • Disponujeme moderní technikou, která nám umožňuje provádět práce s vysokou produktivitou a kvalitou. Tato vyhovuje technicky náročnému prostředí pro zemní práce a demolice. Naší předností je vysoká kvalita realizovaných děl, efektivita a rychlost. Vše provádíme v souladu s platnou legislativou vztahující se k životnímu prostředí. Samozřejmostí je také stabilní tým profesionálních a zkušených pracovníků.
  • Při realizaci zakázek důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti práce nejen našich pracovníků, ale všech zúčastněných stran. Práce zabezpečujeme v souladu s platnými legislativními předpisy, obecně závaznými předpisy, normami a požadavky zákazníka.
  • Působíme na území celé České republiky, především však v Praze, ve Středočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. 
  • Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005. Naším prvořadým zájmem je neustálé zlepšování služeb pro naše zákazníky a udržování vztahů založených na oboustranné vzájemné důvěře.

Cíle do budoucna

  • Našim zákazníkům nabízet vždy takové služby, které splňují jejich požadavky v nejvyšší možné kvalitě a odpovídajících termínech.
  • Naše činnosti vykonávat v rámci systému managementu řízení v souladu s požadavky platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů, norem, včetně požadavků zákazníka.
  • Dále rozvíjet stabilní a prosperující společnost zajišťující poskytování nabízených služeb s důrazem na zpracování a využitelnost technologických odpadů dle požadavků zákazníků a společnosti a tím přispívat ke snižování zátěže na životní prostředí.
  • Zvýšení stability a síly společnosti pomocí neustálého zlepšování a zvyšování efektivity prováděných činností.

Máte zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

mail.png info @prosad.cz

phone.png 775 653 665