Sadové úpravy

Prosad - komplexní sadové služby

Zakládání parků/zahrad/městské zeleně

 • Zakládání travnatých porostů a výsadbu dřevin
 • Celoroční péči o dřeviny a travnaté porosty
 • Kácení nebezpečných dřevin
 • Ošetření památných stromů
 • Ošetření dřevin stromlezeckou technikou
 • Výřezy plevelných dřevin, samotné kácení
 • Štěpkování dřevní hmoty
 • Frézování pařezů
 • Prodej vybavení pro sadovnické realizace

Administrativní úkony

 • Vyřízení povolení pro dřeviny kácené mimo les podle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • Posouzení bezpečnosti dřevin pomocí metody WLA
 • Zpracování projektů (např. zahrady, průmyslové areály)

 V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Máte zájem o naše služby?
Kontaktujte nás:

mail.png info @prosad.cz

phone.png 775 653 665